Previous Page         Next Page

Pascaerte van Brazil en Nieu Nederlandt van Cuorvo en Flores tot de Barbados nu eerst uytgegeven door Hendrick Doncker tot Amsterdam Inde Nieubrugsteegh in't Stuurmans Gereek schap bet derde Huys vande Nieubrugh indestraet

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pascaerte van Brazil en Nieu Nederlandt van Cuorvo en Flores tot de Barbados nu eerst uytgegeven door Hendrick Doncker tot Amsterdam Inde Nieubrugsteegh in't Stuurmans Gereek schap bet derde Huys vande Nieubrugh indestraet

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: South America · Caribbean Sea · Atlantic Ocean

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: South America · Caribbean Sea · Atlantic Ocean

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0102