Previous Page         Next Page

Paskaert vande Caeribes Eylanden als mede vande vaste kust van caep Charles tot rio Gronoque en de bocht van Mexicico t'Amsterdam. by Hendrick Doncker

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Paskaert vande Caeribes Eylanden als mede vande vaste kust van caep Charles tot rio Gronoque en de bocht van Mexicico t'Amsterdam. by Hendrick Doncker

Alternative Title: Tarbago

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Caribbean Sea · Gulf of Mexico · Yucata╠ün Peninsula · Florida · Cuba

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Caribbean Sea · Florida · Mexico, Gulf of · Yucatan Peninsula · Cuba

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0108