Previous Page         Next Page

Pas-caert van Terra Nova. Nova Francia, Nieuw-Engeland en de groote Rivier van Canada. t'Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boekverkoper en Graedboogh maker inde Nieuwbrugsteegh.

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pas-caert van Terra Nova. Nova Francia, Nieuw-Engeland en de groote Rivier van Canada. t'Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boekverkoper en Graedboogh maker inde Nieuwbrugsteegh.

Alternative Title: Nieuwe Carybsche Pascaart The Carybes Ilands Newly setforth and amended by Hendrick Doncker Amsterdam in the Newbridge street in the Stiremans [Gherlegchap].

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Nova Scotia · Island of Newfoundland · New England

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Nova Scotia (Canada) · Newfoundland (Canada) · New England

Notes: Lettering faded in alternate title. Last word seems to be Gherlegchap?

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0114