Beskrisning ofver Tryck-pumpen


Collection: Osher Map Library Collection

Name: Beskrisning ofver Tryck-pumpen

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date/Date Range: 1824

Language:

Notes: Page from Atlas til Friherre Klinckowstroms Bref om de Forente Staterne. (Stockholm) Stente af C. Muller, (1824)

Accession Number: OML-1824-18

Permanent URL: